นัดหมายเข้าบริการ

เราอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ ไม่ต้องรอต่อคิวเป็นเวลานาน เมื่อคุณมาถึง ติดต่อเข้ารับบริการได้ทันที สะดวก รวดเร็ว

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ

เตรียมเอกสาร 4 อย่าง

ใบเคลม ตารางกรมธรรม์ สำเนาทะเบียนรถ ใบขับขี่

ติดต่อเรา

เข้ารับตรวจความเสียหายก่อนนัดวันซ่อม

เข้ารับบริการ

มาตามวันเวลาที่เรากำหนดเพื่อเข้ารับบริการ

ติดต่อเรา

บริษัท ดีซี การาจ จำกัด

336/6 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
facebook : บริษัท ดี.ซี การาจ จำกัด
เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 8:30 – 17:30 น.

0-2939-7967

062-442-6786

บริษัท ดี.ซี การาจ จำกัด

062-442-6786

phacharaorntetkeaw@gmail.com

ส่งข้อความ

การประเมินราคา

 

 

 

นัดรับรถ-ส่งรถ

 

 

 

ติดต่อเรา